Regionaal Oncologisch Netwerk Nijkerk

 

Regionaal Oncologie Netwerk Nijkerk
Het Regionaal Oncologie Netwerk Nijkerk, oftewel het RONN, is een samenwerkingsverband tussen Fortius Fysiotherapie, Ergotherapie praktijk Veluwe, Di- eet gezond, psycholoog van Sari-Consult en de oncologieverpleegkundige van Care for Cancer.
Wat biedt het RONN?
Het RONN biedt deskundige en individuele ondersteunende begeleiding en behandeling aan mensen geconfronteerd met kanker in de regio Nijkerk. Bij het RONN staat de mens met kanker centraal. De begeleiding en behandeling die wordt geboden wordt in overleg met de cliënt vastgesteld. De zorg is gericht op revalidatie, psychosociale en zingevingsvragen, detectie van late effecten van kanker of de behandeling. Indien nodig wordt contact gezocht worden de huisarts of andere zorgprofessionals.
Cliënten worden structureel in een gezamenlijk overleg besproken. Dit overleg is gericht op het detecteren van klachten en passende interventies hierbij, evalueren van de geboden zorg en borging van het gezinssysteem.

Klachten worden eerder gesignaleerd. Interventies worden daardoor eerder toegepast met als doel algehele verbetering van de kwaliteit van het leven door op een aanvaardbaar niveau te kunnen functioneren. Er wordt onderling overlegt, hierdoor zijn de lijnen korter. De begeleiding en behandeling wordt op elkaar afgestemd en zo dicht mogelijk bij huis aangeboden.

Het RONN is niet alleen beschikbaar voor de cliënt maar ook voor zijn/haar omgeving. Naast individuele begeleiding en behandeling door de betreffende disciplines, wil het RONN ook voorzien in een informatiebehoefte over algemene ontwikkelingen bij kanker(behandeling). Denk hierbij aan informatiebijeenkomsten over voeding, bewegen, angst, onzekerheid. Maar ook hoe om te gaan met kinderen waarvan de ouder die kanker heeft of andersom. Verder wil het RONN een bijdrage leveren aan deskundigheidsbevordering van zorgprofessionals die bij deze cliënten zijn betrokken. Het RONN is hierbij ter ondersteuning aan ketenpartners zoals o.a de huisartsen, medisch specialisten en andere zorgprofessionals in zowel 1e als 2e lijn.

Samenwerking, sleutel tot succes

Ervaren netwerk.
Het netwerk bestaat uit een ervaren oncologieverpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog en voedingsdeskundige.